Informator dla osób załatwiających pogrzeb

  1. W przypadku zgonu osoby najbliższej w szpitalu lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu, w przypadku zgonu w domu należy wezwać lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia , który wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu,
  2. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, po jej otrzymaniu należy zgłosić pogrzeb do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. pod nr telefonu 91 579 19 77 lub 91 579 19 78 w dni robocze lub całodobowo pod nr 500045673 lub 501678131
  3. Zakład Pogrzebowy przy Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym udzieli dalszych wskazówek o sposobie załatwienia dalszych formalności lub załatwi je sam w wybranych urzędach,
  4. Po wykonaniu usługi pogrzebowej rozliczenie zasiłku pogrzebowego następuje w kasie Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego lub na życzenie klienta w inny wybrany przez niego sposób.